2008-10-28
Słynna biblioteka, słynnego Harvardu w słynnych i wielokulturowych Stanach Zjednoczonych.