2008-10-28
Najbardziej na zachód wysunięty punkt Madery. Naturalne miejsce do podziwiania się w promieniach zachodzącego słońca.