2008-10-28
Widok tradycyjnie amerykański. Nie widzieli¶my innego kraju, w którym byłoby tyle flag.